• IT & Telecom Elit Projektledning
  Låt vår Projektledare ta hand om Era projekt
  Vi planerar och genomför projekten, vår ledord är:
  Kvalite
  Effektiv tidsutnyttjanden och realistisk tidsplanering
  Kostnadseffektivitet
 • ITE IT
  Våra IT-tjänster täcker:
  Projektledning / Teknisk projektledning
  Upphandlingar
  Kravfångst och analys
  Tekniska analyser
  Utrullning
  mm
 • lte.se Telecom
  Telecom är den andra främsta kompetensområden
  Vår Telecom tjänster bl.a. består av:
  mobil system och terminaler
  core system
  Billing
  QoS
  OSS och BSS
  mm
 • lte.se Upphandlingar
  Vi hjälper till vid upphandlingar, exempel
  kravfångst, teknisk analys,
  framtagning av kravdokument, offertförfarande
  rekommendationer, prisförhandlingar,
  hantering av eventuella testinstallationer
  planering för införanden, införanden, utbildning
  överlämning till drift, mm
 • lte.se Teknisk utredning
  Vi är vana att översätta kraven till tekniska analyser
  och hitta relevanta lösningar och ge rekommendationer.
  Vår tekniska utredningar kan med fördel övergå till
  projektledning och teknisk projektledning.
  Prova våra konsulttjänster.
 • lte.se Mobilitet
  Vi utreder och föreslår adekvat och kostnadseffektiva
  lösningar avseende mobilitet hos Er.
  Våra rekommendationer är alltid framtidssäkra
  för att täcka framtida behov.
  Våra rekommendationer täcker inte bara mobiler
  utan täcker hela mobilitetsbehoven inklusive mobiler, appar,
  tunna klienter, mobilmanagement, mobilstrategi
 • lte.se Unified Communications
  Telefoni är inte bara telefonväxel längre
  Val av rätt teknologi kan både spara pengar och
  och även bidra till snabbare verksamhetsutveckling.
  Knyt Telefonitjänster med Business Intelligence.
  Låt oss berätta hur UC kan bidra till bättre nytta och vinster.
 • lte.se Datakommunikation
  Vår kunnande inom datakommunikation täcker bland annat
  IPv4, IPv6
  Säkerhet
  routers, brandväggar
  kvalitet i nätet
  bevakning av nät
  kommunikationslösningar mm
 • lte.se Utbildning
  behovsanpassad utbildning/träning
  och på plats i Ert företag/organisation.
 • lte.se Ledning
  Vi kan tillfälligt leda team eller grupp
  i väntan på tillsättning av ordinarie teamledare/chef

ITE erfarenheter

Axplock ur våra erfarenheter från företag, organisationer:

ericsson.se TeliaSonera TeliaSonera Vodafone Telefonica Stiftelsen för Internet Infrastruktur Telia Polystar Teligent AB Telia Mobitel AMSJetAMSanverketCAP Gemini 3GPPOpen Mobile AllianceIETF, Internet Engineering Task ForceLTE Long Term EvulutionETSI, European Telecommunications Institute Digital Equipment Lands Hypoteks Banken LTH, Lunds Tekniska Högskolan Lunds Universitet Regeringskansliet Sveriges Riksdag SJ Huddinge Sjukhus, SLL Stockhiolmsstad Utrikesdepartmentet LDC, Lunds Datacentral