• IT & Telecom Elit Projektledning
  Låt vår Projektledare ta hand om Era projekt
  Vi planerar och genomför projekten, vår ledord är:
  Kvalité
  Effektiv tidsutnyttjanden, realistisk tidsplanering
  Kostnadseffektivitet
 • ite.se IT
  Våra IT-tjänster täcker:
  Projektledning/Teknisk projektledning
  Upphandlingar
  Kravfångst och behovsanalys
  Tekniska analyser och utredningar
  Utrullning
  mm
 • ite.se Telecom
  Telecom är den andra av vår främsta kompetensområden
  Vår Telecom tjänster består bl.a. av:
  mobilsystem och terminaler
  core system
  Billing och CRM
  QoS
  OSS och BSS
  mm
 • ite.se Upphandlingar
  Vi hjälper gärna till med upphandlingar, exempel
  kravfångst, tekniskanalys, behovsanalys
  framtagning av kravdokument, offertförfarande
  rekommendationer, prisförhandlingar,
  hantering av eventuella testinstallationer
  planering för införanden, införanden, utbildning
  överlämning till drift, mm
 • ite.se Teknisk utredning
  Vi är vana att översätta kraven till tekniska analyser
  och hitta relevanta lösningar och ge rekommendationer.
  Vår tekniska utredningar kan med fördel övergå till
  projektledning och teknisk projektledning.
  Prova våra konsulttjänster.
 • ite.se Mobilitet
  Vi utreder och föreslår adekvat och kostnadseffektiva
  lösningar avseende mobilitet hos Er.
  Våra rekommendationer är alltid framtidssäkra
  Våra rekommendationer täcker inte bara mobiler
  utan täcker hela mobilitetsbehoven inklusive mobiler, appar,
  tunna klienter, mobilmanagement, mobilstrategi
 • ite.se Unified Communications
  Telefoni är inte längre bara telefonväxel
  Val av rätt teknologi kan både spara pengar och
  även bidra till snabbare verksamhetsutveckling.
  Få större nytta genom att Knyta Telefonitjänster med BI.
  Låt oss berätta hur UC kan bidra till bättre nytta och vinster.
 • ite.se Datakommunikation
  Vår kunnande inom datakommunikation täcker bland annat;
  IPv4, IPv6
  Säkerhet
  routers, brandväggar
  kvalitet i nätet
  bevakning av nät
  kommunikationslösningar, träning mm
 • ite.se Utbildning
  behovsanpassad högkvalitativa utbildning/träning
  på plats i Ert företag/organisation.
 • ite.se Ledning
  Vi kan tillfälligt ta hand om och leda team eller grupp
  i väntan på tillsättning av ordinarie teamledare/chef

ITE konsulttjänster

Våra konsulttjänster är inriktade till både IT och Telekom

 • IT tjänster
 • Telecom tjänster (operatör och tillverkare)


 • ITE levererar bl.a. följande tjänster inom IT

 • Ledning
  * Projektledning (PROPS, PPM, SCRUM)
  * Teknisk projektledning
  * Tillfällig teamledare eller gruppchef

 • Analyser
 • * Kravfångst
  * Kravanalys
  * SWOT analys
  * Teknisk utredningar
  * Upphandlingar

 • Införanden
  * Molntjänster, virtualiseringar, SaaS,...
 • * Utrullningar av nya klienter
  * Nyinstallation Datakommunikation , servers, applikationer
  * Unified Communications
 • * Mobilitet, mobilstrategi, råd och införnden
  * Business Intelligence (SAP Business Object, CliqView, Microsoft Sharepoint+Excel)
 • * Nätkvalité (QoS) och nätbevakning (OSS)
 • * Kundhanteringssystem (CRM)

 • Träning och kurser
  * Skräddarsydda kurser för olika kategorier på plats i ditt företag
  * Tekniska workshop för att få fram kravbild, nya idéer, nya teknikbehov, m.m.

ITE levererar följande tjänster inom Telecom

 • Ledning
  * Projektledning (PROPS, PPM, SCRUM)
  * Teknisk projektledning
  * Tillfällig teamledare eller gruppchef

 • Analyser
 • * Kravfångst
  * Kravanalys
  * SWOT analys
  * Teknisk utredningar
  * Upphandlingar

 • Införanden

  * Site utrullning
  * Nyinstallation
  * Datakommunikation
  * Business Intelligence (Business Object, CliqView, Sharepoint/Excel)
 • * Nätkvalité (QoS för tal, mobilbredband, bredband)
 • * Nätbevakning (OSS)
 • * Kundhanteringssystem (CRM)
 • * BSS
 • * Appar
 • * Nya tjänster, nya teknik analys, rekommendation, införande
 • * Tester

 • Standards
  * Standardiseringsdelegat inom nationella/globala standardiseringsorganisationer
  * Analys och framtagning av standardiseringsunderlag
  * Bidrag till tekniska standards